Ouderwerkgroep

  De ouderwerkgroep

De leden van de werkgroep worden gekozen door en uit de ouders. De taken bestaan hoofdzakelijk uit het (mee-)organiseren van zowel schoolse als buitenschoolse activiteiten, o.a. dierendag, sinterklaasfeest, kerstviering, sportdag, bazaar, uitje voor de kleuters. Verder het verlenen van diverse hand- en spandiensten op school.

Voor alle ondersteunende werkzaamheden van ouders geldt dat alles in overleg met het personeel en in verantwoording van de directie valt.

Ouderwerkgroep

Natascha Brandenburg

Marylin Heuvelink (voorzitter)

Jeannet van ’t Hof

Henriëtte ten Hove

Annelies van ’t Hul

Henriëtte Jansen (penningmeester)

Jessica Scholten