Ouderwerkgroep

De ouderwerkgroep

De leden van de werkgroep worden gekozen door en uit de ouders. De taken bestaan hoofdzakelijk uit het (mee-)organiseren van zowel schoolse als buitenschoolse activiteiten, o.a. dierendag, sinterklaasfeest, kerstviering, sportdag, bazaar, uitje voor de kleuters. Verder het verlenen van diverse hand- en spandiensten op school.

Voor alle ondersteunende werkzaamheden van ouders geldt dat alles in overleg met het personeel en in verantwoording van de directie valt.

Ouderwerkgroep

vlnr Jessica Scholten, Clenda Saal, Henriëtte Jansen (penningmeester), Annelies van ’t Hul, Daniëlle Hulshof, Carola van ’t Hul, Joanne van Hattem, Henriëtte ten Hove (voorzitter)