MR

De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een raad, waar door verkiezing leerkrachten en ouders in zitten. Op onze school bestaat de MR uit 2 ouder- en 2 personeelsleden. Alles wat met de school te maken heeft, wordt in de MR besproken. Zij neemt een standpunt in en zal advies of instemming geven. De MR zal streven naar openheid binnen de school en haar achterban informeren.

De G.M.R. (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)

Schooloverstijgende zaken van de schoolvereniging worden hier besproken

en van advies voorzien.

mevr. N. Brandenburg

De Medezeggenschapsraad (M.R.)

Namens de ouders:

dhr. J. K. van Stee

 

 

Namens het team:

mevr. I van der Linde

mevr. G. Mekelenkamp