Leerlingenraad

Wat doet een leerlingenraad?
De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast brengt de school (directie, leerkrachten) agendapunten in.

De leerlingenraad moet actief aan de slag om de onderwerpen die de andere leerlingen belangrijk vinden, te inventariseren. De leerlingenraad moet ook bij de school navragen, welke onderwerpen bij het gezamenlijk overleg van leerlingenraad en school aan de orde komen.
Thema’s voor de leerlingenraad kunnen bijv. zijn:

  • praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen
  • een schoolfeest (Sinterklaas, Kerstmis, eindfeest) organiseren
  • de sfeer op school bespreken en verbeteren
  • de tevredenheid over (veranderingen in) de manier van lesgeven bespreken
  • initiatief nemen voor een actie in het kader van Actief Burgerschap, bijvoorbeeld een actie voor het milieu in en rond de school opzetten

De raad moet liever geen individuele personen als onderwerp van gesprek nemen. Als het niet anders kan, wordt door de voorzitter altijd de directeur of een (vertrouwens-) groepsleerkracht gevraagd de vergadering bij te wonen. Die laatste beslist ook over hoe het naar buiten brengen van de informatie.

Bij elke vergadering wordt er een vergaderverslag gemaakt en gemaild aan het team.

Wie zitten er in een leerlingenraad?
groep 5:
groep 6:
groep 7:
groep 8:

 

Wanneer vergadert de leerlingenraad? 1e dinsdag van de  maand van 11.00-12.00 uur, met een vaste agenda.
In elke groep wordt gevraagd naar bespreekpunten.