Kanjertraining

Op de Looschool wordt er in elke groep kanjertraining gegeven. Dit volgens de methode Kanjertraining. Elke leerkracht is hiervoor geschoold en er zijn op school 2 kanjercoördinatoren die het eerste aanspreekpunt zijn voor leerkrachten en ouders.

Kanjertraining wordt verder ook gebruikt als rode draad door de hele dag heen. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe wordt er tegen elkaar gesproken? Hoe kun je op een goede manier voor jezelf opkomen en hoe kun je op een goede manier laten weten dat je het ergens  niet mee eens bent. Dit zijn de onderwerpen die aan bod komen en waar elke dag ook aan gewerkt wordt.

Ditdoenwe

Voor meer informatie ga naar www.kanjertraining.nl

Hier vindt u het Pestprotocol

Kanjerregels Looschool