Vrij vragen

Kinderen en jongeren zijn verplicht om elke schooldag naar school te gaan. De Leerplichtwet kent geen snipperdagen; een schooljaar heeft al voldoende  vakantiedagen.

Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen we ook wel verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek. Kinderen en jongeren hoeven dan voor een dag of voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Ouders/verzorgers hebben de verantwoordelijkheid om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. Het is niet in het belang van het kind of de jongere om school te missen!

Hier vindt u meer informatie over het aanvragen van verlof.

Het verlof kan aangevraagd worden middels een aanvraagformulier. Hier kunt u het aanvraagformulier downloaden. U kunt het formulier invullen en inleveren bij de directeur.