Kanjerdag

Het was een geweldige kanjerdag.

Thema:
🥊RESPECT
🥊STOP PESTEN
🥊DELETE CYBERPESTEN

Amieries Gym gaf een Weerbaarheids- en Kickbokstraining.