Kanjerdag

Het was een geweldige kanjerdag.

Thema:
????RESPECT
????STOP PESTEN
????DELETE CYBERPESTEN

Amieries Gym gaf een Weerbaarheids- en Kickbokstraining.