Groep 6

Wij zijn groep 6. In onze klas zitten 21 kinderen.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is juf Inge er.
Op woensdag is juf Janneke er.
Ons thema is: het weer.
We hebben groepjes gemaakt om een onderwerp uit te werken bv. over een tornado, een regenboog, de waterkringloop, regen, sneeuw, hagel enz.
De kinderen hebben zelf ook nog een grafiek gemaakt. Dat doen ze niet zo maar, dat doen zo met een regenmeter, thermometer en windmeter. Daar hebben ze de grafieken voor nodig.
We hebben een onderzoeksboekje die we in moeten vullen.
Daar schrijven we dingen op die we al weten en die we nog niet weten. Daarna gaan we ons onderzoek uitvoeren.
We zijn enthousiast met het project bezig!
Verder doen we ook nog andere vakken:
bv. Rekenen, spelling, taal, aardrijkskunde, schrijven, nieuwsbegrip en woordenschat. enz.

Dit doen we in groep 6!